Геодезичні роботи

Геодезичні роботи

1. Кадастрові зйомки

“комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема, меж землеволодінь, землекористувачів з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для різних кадастрів”

2. Перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)

Необхідність такого виду робіт виникає при купівлі земельної ділянки; складанням договору оренди земельної ділянки коли виникає потреба встановити чітку межу земельної ділянки для обробітку, та уникнути спірних ситуацій із сусідами.

3. Топографічне знімання

Необв ній виникає при оновленні топокарт, вишукуваннях, складанні генеральних планів та робочих креслень, а також при створенні проектів ландшафтного дизайну та вирішенні питань вертикального планування. Крім того, топографічна зйомка дозволяє створити детальну цифрову модель місцевості.

4. Виконавче знімання

Необхідність таких робіт виникає під час різного виду будівництв, прокладання різного типу інженерних мереж