Землевпорядні роботи

Землевпорядні роботи

1. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та користування. 

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок.
Необхідні документи для замовлення : рішення, розпорядження або наказ про дозвіл на розробку проекту землеустрою; викопіювання із генерального плану, схеми територіального розмежування сільських/ селищних населених пунктів тощо; право установчі документи на нерухоме майно та технічний паспорт; паспорт та ідентифікаційний код)

2. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

Для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації.

Необхідні документи для замовлення (рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць; посвідчені в установленому порядку копії генерального плану населеного пункту, рішень про його затвердження (у разі зміни меж населеного пункту); праустановчі документи замовника)

3. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів

Даний проект розробляється для визначення в натурі (на місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використанні земель, встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, а також інформування про такі обмеження землевласників, землекористувачів, інших фізичних та юридичних осіб; встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг; створення приміських зелених зон, збереження і використання об’єктів культурної спадщини; створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму ст..47 ЗУ «Про Землеустпій»

Необхідні документи для замовлення (копію графічної частини генерального плану населеного пункту (за наявності), а за межами населеного пункту – копію відповідної містобудівної документації (за наявності) і копію рішення про затвердження такої документації; інформацію про перспективний стан використання та охорони земель (за наявністю); право установчі документи замовника)

4. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляються в межах кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту та за межами населеного пункту з метою формування земельних ділянок, на яких передбачається будівництво чи реконструкція об’єктів нерухомого майна ст51 ЗУ «Про Землеустпій».

Необхідні документи для замовлення: (рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або районної державної адміністрації.; копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, якщо права власності на такі об’єкти зареєстровані; праустановчі документи замовника).

5. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угі

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються за заявою землевласників або землекористувачів з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів. ст52 ЗУ «Про Землеустпій».

Необхідні документи для замовлення: документи, що підтверджують площу землеволодіння, землекористування; копію агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки; матеріали книги історії полів за останні три роки, актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень (у разі їх наявності).

6. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складаються на основі затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів населених пунктів або можуть розроблятись окремою їх частиною

Необхідні документи для замовлення: рішення відповідної сільської, селищної, міської ради; викопіювання з містобудівної документації (за наявності) ; праустановчі документи замовника).

7. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляються з метою формування земельних ділянок сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв)

Необхідні документи для замовлення: рішення відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв); список осіб, які мають право на отримання у власність земельної частки (паю); схему розподілу земельних ділянок власникам земельних часток (паїв);

8. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Необхідні документи для замовлення: рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою (у випадках, передбачених законом); копію документа, що посвідчує фізичну особу, або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі проведення робіт щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); копію правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за умови якщо права власності на такі об’єкти зареєстровані); копія технічного паспорту).

9. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

Встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів ст.491 ЗУ «Про Землеустрій».

Необхідні документи для замовлення: право установчі документи замовника, копії документів, що є підставою для виникнення прав суборенди, сервітуту.

10. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

Необхідні документи для замовлення: нотаріально посвідчена згода на поділ чи об’єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі перебування земельної ділянки в заставі, користуванні, згоду власника земельної ділянки, для земель державної власності – органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ чи об’єднання земельних ділянок користувачем (крім випадків поділу земельної ділянки у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок, розташований на ній); право установчі документи за земельну ділянку (якщо земельна ділянка знаходиться у власності фізичної чи юридичної особи), право установчі документи замовника).

11. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель

Необхідні документи для замовлення: (рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про інвентаризацію земель (у разі якщо інвентаризація земель проводиться щодо земель державної чи комунальної власності); копії документів, що містять вихідні дані, які використовувалися під час інвентаризації земель; право установчі документи замовника).

12. Створення і заповнення обмінного файлу xml

Електронний документ, що є невід’ємною частиною процесу присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці для подальших маніпуляцій із земельною ділянкою (оформлення спадщини, продаж, міна, дарування, укладення договорів оренди тощо)
Необхідні документи для замовлення: копії правоустановчих документів замовника, копія права власності на земельну ділянку (державний акт, свідоцтво про право на спадщину, тощо, копія свідоцтва про смерть (у випадках коли людина оформлює спадщину))